03apr.

Nemulțumiți de modul în care erau tratați angajații, Alexandru Cioc și Claudiu Giacomelli au înființat WSA Group, societate care oferă suport companiilor pe partea de HR. Acum, grupul a devenit lider pe piața leasingului de personal pe segmentul șoferilor profesioniști, dar și-a extins activitatea și în zona industriei sau a logisticii.

Doi manageri cu experiență în cadrul unor companii multinaționale au luat decizia, în 2012, de a-și crea propria afacere în domeniul resurselor umane, rezultând astfel brandul WSA. Îndemnați de îngrijorările cu privire la modul în care erau tratați angajații în mediul corporatist, Alexandru Cioc și Claudiu Giacomelli au pus bazele acestei companii specializate în furnizarea de servicii de susținere a departamentului de resurse umane al altor companii. În timp, WSA Group a atins poziția de lider recunoscut pe piața leasingului de personal, cu o pondere deosebită pe segmentul șoferilor profesioniști. În plus, portofoliul său de activități s-a extins semnificativ, pentru a include atât industria, cât și logistica.

Înainte de a lua hotărârea de a iniția colaborarea noastră și de a înființa WSA, eu îndeplineam funcția de manager de producție în sectorul industrial, în timp ce Claudiu (Giacomelli – n. red.) deținea funcția de plant manager. În calitate de manageri în organizațiile respective, am fost expuși, fără îndoială, la multiplele provocări specifice gestionării complexe a operațiunilor unei fabrici, iar una dintre aceste provocări semnificative a fost managementul resurselor umane.Participând la procesul de selecție a personalului, am reușit să dezvoltăm o echipă solidă, acoperind o gamă variată de funcții, începând de la muncitori până la personalul TESA. În perioada anului 2006, fabricile în care am activat au crescut în mărime, ajungând la un număr impresionant de peste 600 de angajați. În anul 2007, când industria a fost afectată de recesiune, am decis să explorăm o nouă direcție de afaceri, axată pe recrutare și furnizare de personal, acoperind nu doar domeniul industrial, în care aveam o vastă experiență, ci și alte sectoare ale economiei. Cu toate eforturile noastre de a dezvolta această ramură a resurselor umane prin oferirea de servicii inovatoare și prin menținerea angajaților valoroși, am constatat că în cadrul companiilor, se prefera să se concentreze exclusiv pe cifrele imediate, fără a lua în considerare perspectivele viitoare,

relatează Alexandru Cioc, unul dintre fondatorii WSA Group (Work Support Agency – n. red.).

De ce să alegi leasingul de personal?

Firma din Brașov s-a specializat în servicii de recrutare și leasing de personal, adresându-se atât companiilor din România, cât și celor din Uniunea Europeană. În prezent, majoritatea activității se concentrează pe recrutarea de șoferi profesioniști, dar compania oferă servicii și pentru organizații din sectorul industriei auto, logistică și HoReCa.

Alexandru Cioc completează prin sublinierea beneficiilor extinse ale punerii la dispoziție a personalului sau a serviciului cunoscut sub numele de leasing de personal, care sunt adoptate de numeroase societăți. „Printre avantaje, se pot enumera necesitatea de a asigura resurse umane suplimentare pentru a face față creșterilor neprevăzute ale producției, abordarea facilă a dificultăților întâlnite în procesul de recrutare, precum și soluționarea absenței unui departament dedicat resurselor umane. În același timp, această abordare oferă potențialilor angajați oportunitatea de a găsi rapid și cu ușurință locuri de muncă, aducând în discuție flexibilitatea programului de lucru și altele asemenea”.

„În cei 11 ani de activitate, am înregistrat încheierea a aproape 10.000 de contracte de muncă temporară, dintre care aproximativ 35% au fost destinate firmelor din România. Evident, numărul candidaților selectați și evaluați este semnificativ mai mare, cifrele prezentate anterior reflectând doar contractele de muncă efectiv încheiate”.

În anul precedent, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 8 milioane de lei, în creștere cu 31% față de exercițiul financiar anterior. Conform informațiilor furnizate de societate, în cursul anului 2022, au fost recrutați peste 300 de șoferi profesioniști pentru un portofoliu de 120 de clienți, cu o concentrare preponderentă pe piețele de transport din regiunea Vestului Europei.

Localizarea candidaților dispuși să se angajeze departe de familiile lor reprezintă o sarcină complexă, însă diferențele semnificative dintre salariile practicate în România și cele din vestul Europei sunt binecunoscute și constituie unul dintre factorii care îi determină pe oameni să opteze pentru munca în străinătate. Plasarea unui angajat pe piața muncii din afara granițelor țării constituie un proces laborios, întrucât rareori se poate efectua o evaluare practică în țara de origine înainte de plecare. Astfel, în această privință, rolul nostru, ca recrutori, devine extrem de solicitant. Cu trecerea timpului și acumularea de experiență, echipa WSA a reușit să obțină performanțe notabile atât în procesul de recrutare, cât și în administrarea personalului, atingând un nivel foarte ridicat de retenție a angajaților. Compania noastră pune în aplicare o procedură riguroasă de evaluare pentru fiecare client, indiferent dacă acesta operează pe piața locală sau în străinătate. Fiecare client este supus unei evaluări atente și este vizitat în scopul verificării nivelului său de solvabilitate și a angajamentului său față de respectarea legilor și a bunelor practici în ceea ce privește tratamentul corect al angajaților,

susține, la rândul său, Claudiu Giacomelli, cofondator și administratorul companiei.

Venituri de 3.000 de euro

Conform datelor furnizate de companie, anul 2022 s-a remarcat ca fiind un an de evoluție semnificativă pe piața recrutării, datorată în principal creșterii continue a comerțului online, ca rezultat al influenței pandemiei și a sporirii generale a activității economice. Această tendință a condus la o cerere crescută de forță de muncă în domeniul transporturilor, determinând, în consecință, o creștere semnificativă a veniturilor obținute de șoferii profesioniști. Astfel, venitul mediu lunar al șoferilor români angajați prin intermediul WSA Group la companiile din vestul Europei a crescut semnificativ, ajungând la nivelul de 3.000 de euro, în comparație cu media din anii precedenți, care se situa în jurul sumei de 2.400 de euro.

Misiunea noastră implică un set complex de provocări, deoarece, pentru noi, clienții reprezintă în egală măsură atât compania, cât și angajații furnizați de noi. Obiectivul nostru constă în a identifica angajații care să satisfacă atât cerințele clientului, cât și așteptările noastre. Doar prin această abordare riguroasă putem contribui la formarea unui nucleu stabil de personal care să ofere clienților noștri resursele umane de care au nevoie pentru a-și desfășura eficient activitatea.

Pe lângă serviciile de recrutare și leasing de personal, WSA Group oferă o gamă completă de servicii legate de gestionarea resurselor umane, acoperind întreg spectrul de activități, începând de la procesul de recrutare, payroll și administrare de personal și până la stabilirea relațiilor organizaționale și a celor de muncă, aplicând politica specifică a fiecărei companii partenere. Compania se implică în rezolvarea problemelor legate de salarizare, indiferent de tipul de activitate desfășurat de partenerii noștri de afaceri și de politica proprie a acestora privind recompensarea angajaților. WSA Group se ocupă, de asemenea, de evaluarea personalului, elaborarea de politici pentru retenție și oferă servicii de intermediere în relația dintre instituțiile financiare și angajați. Compania oferă consiliere în domeniul legislației muncii și în ceea ce privește respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, având în vedere și legislația europeană în ceea ce privește delegarea și detașarea transnațională, cu sprijinul propriilor reprezentanți externi. Beneficiile pe care companiile le pot obține din utilizarea serviciilor de resurse umane oferite de WSA Group se referă în primul rând la creșterea eficienței operaționale, accesibilitate sporită și implementare rapidă. Acești factori contribuie în mod semnificativ la sporirea competitivității și la dezvoltarea capacităților de furnizare a propriilor servicii. În același timp, aceste servicii oferă oportunități pentru realocarea resurselor financiare și a timpului, care sunt utilizate în prezent în activitățile de resurse umane

au subliniat cei doi antreprenori, în încheiere.

Sursa: https://fwdbv.ro/fwdbv-wsa-group-doi-manageri-din-companii-multinationale-si-au-deschis-propria-firma-de-resurse-umane/

Lasă un răspuns